0945 577 577

Đăng ký mua căn hộ

Chu toàn Cuộc Sống

Thông tin căn hộ

TOÀ NHÀ A1

C
B1
B
B
C
B
B2
B
B

TOÀ NHÀ A2

C
B1
B
B
B
B
B
B
C
B
B2

TOÀ NHÀ B1

B
B
B
B2
B
B
C
B1
B
C
B
B
B

TOÀ NHÀ B2

B
B1
B
B
C
B
B
C
B
B
B2
TRỞ VỀ
Sự kiệnnổi bật
VideoDự án
http://citygatetowers.com.vn/
http://citygatetowers.com.vn/catalog/view/theme/